ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยกุ๊ก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Commis (กุ๊ก) ด่วนมาก 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเดินอาหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ (ด่วน) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายหน้าร้าน 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.