ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร (ด่วน) 23,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร (ด่วน) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
บาริสต้า (ด่วน) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |