ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย / Sales Director ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Communication Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Key Account Support (MDT) (ด่วนที่สุด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ช่องทางขาย Modern Trade 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |