ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล **ด่วนมาก** 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ประจำสระบุรี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ ***ด่วนมาก*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ***ด่วนมาก*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ประจำนครราชสีมา***ด่วนมา... 10,500 - 20,000 นครราชสีมา
Total 6 lists.