ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ธุรการคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.