ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 12,500 - 15,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 35,000 สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,500 - 12,500 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/Customer service 12,000 - 15,000 สมุทรสาคร
วิศวกรสิ่งทอ/ประกันคุณภาพ/ข้อมูลเทคนิคถัก-ย้อม 14,000 - 16,000 สมุทรสาคร
Total 8 lists.