ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี GL ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,500 - 12,500 สมุทรสาคร
วิศวกรสิ่งทอ/ประกันคุณภาพ/ข้อมูลเทคนิคถัก-ย้อม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.