ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดRWA ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดRWA ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดAHM ไม่ระบุ นนทบุรี
นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard an... ไม่ระบุ นนทบุรี
นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (Co... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.