ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ นครปฐม
Total 5 lists.