ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Stamping Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคุมเครื่อง CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน(โรงงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Jewelry Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistance IT Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก IT ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.