ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง**ด่วน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสีอุตสาหกรรม 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสีทาอาคาร เขตภาคเหนือ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า/รองผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายสีทาอาคาร เขตภาคอีสาน 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.