ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Online Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale ขายเครื่องสำอาง กรุงเทพฯ, เขตภาคเหนือ, ภาคอิส... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(คลัง Bulk) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.