ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 40,000 - 60,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า 12,000 - 15,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10,000 - 20,000 ชลบุรี
Marketing Officer เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วนมาก... 10,000 - 20,000 ชลบุรี
วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกลโรงงาน 20,000 - 40,000 ชลบุรี
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |