ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 7,500 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (เพศหญิง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูคณิตศาสตร์ ( ประถม ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
English Language Teacher ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.