ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (เพศหญิง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูคณิตศาสตร์ ( ประถม ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
English Language Teacher ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.