ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน PC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายเครื่องระบบทำความเย็น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.