ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งชั้นวาง ( RACK ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างคุมควบคุมเครื่องจักร ( ประจำสระบุรี ) ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล ( ประจำสระบุรี ) ไม่ระบุ สระบุรี
Total 15 lists.