ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (ออกแบบโครงสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.