ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประกอบหลอดไฟ Lighting 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Online ด่วนมาก 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประกอบผลิตภัณฑ์ 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.