ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เขียนแบบ (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคา/จนท.ประเมินราคา (โยธา)สนง.ใหญ่สี... 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า... 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |