ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก Press Production 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ฝ่ายงานธุรการ 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้ากำลัง 11,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ QC แม่พิมพ์ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.ว... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.