ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรฝ่ายผลิต 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor แผนก Store & Logistics 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Press Production Engineer 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.