ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IE 10,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เซลล์ดีพาร์ท 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.