ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IE 10,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC 9,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.