ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IE 10,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.