ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Internal Auditer Office (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Display & Event 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชี AR (ปฎิบัติ 3 เดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Engineer 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.