ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
Design Manager 40,000 - 80,000 นครปฐม
หัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 35,000 - 55,000 นครปฐม
Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |