ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รับจองทางโทรศัพท์ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Operation Admin ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ส่วนงานเคลมประกันภัย 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Programmer ** ด่วน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 9,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.