ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (นำชมพิพิธภัณฑ์) 12,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
Total 1 lists.