ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบุคคล -ธุรการ 20,000 - 28,000 นนทบุรี
หัวหน้า แผนกบุคคล 18,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 18,000 - 25,000 นนทบุรี
Total 3 lists.