ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการสาขาสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สอนกีฬาและดนตรี 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ครูสอนพละศึกษา (ยิมนาสติก) 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ครูปฐมวัย 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ครูสอนคณิตศาสตร์(โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.