ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ QA,QC 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบรรจุภัณฑ์/แพ็กสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนงานผลิต 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.