ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดกิจกรรมกลุ่ม 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
สอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 8,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Reservation Staff 12,000 - 20,000 สมุทรปราการ
พนักงานโรงแรมทุกระดับ 8,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.