ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถเครน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ (ปฎิบัติการ) 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สนามชัย พระราม 2) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.