ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า (ประมาณราคา) 25,000 - 35,500 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า 22,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Survey boy (สำรวจงานก่อสร้าง) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.