ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายขายอพาร์ทเม้นท์ 9,000 - 12,000 ปทุมธานี
พนักงานบัญชี 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างยนต์ (ด่วน) 8,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้ดูแลหัวหน้าฝ่ายเลนด์สเคป ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 14 lists.