ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Executive 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Production Engineer ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 7 lists.