ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบริการ 50,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ 16,000 - 25,000 ปทุมธานี
พนักงานควบคุมการผลิต 10,000 - 20,000 ปทุมธานี
Total 6 lists.