ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิจัย (ทางการเกษตร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ผู้บริหาร 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (อาคาร) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.