ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา (อาคาร) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ทนายความ (1) , นิติกร (1) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (ร้านไปรษณีย์) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.