ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย (ทางการเกษตร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ผู้บริหาร 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (อาคาร) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.