ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานความปลอดภัย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.