ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (อยุธยา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต๊อก ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยการผลิตบรรจุกระสอบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและซ่อมบำรุง ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 10 lists.