ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เคมี-รับด่วน 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เคมี 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 19,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |