ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 19,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมี... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
รับด่วน Senior .Net(C#) Programmer (รายได้สูงและสว... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.