ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/หัวหน้า จุลชีววิทยา 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ด่วนมาก !!! รับพนักงานขับรถ (รายได้ 15,000-20,000... 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมี... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (รับด่วน ! + รายได้ดี) 12,500 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
นักเคมีประจำLAB 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.