ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer / Senior .Net(C#) (รายได้สูงและสวัสดิกา... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 19,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่/หัวหน้า จุลชีววิทยา 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.