ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างอิเลคทรอนิคส์ ( 2 อัตรา ) URGENT REQIURE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเลคทรอนิกส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเลคทรอนิคส์ (URGENT REQIURE) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Key Data Staff) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 41 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |