ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์(สามารถใช้ภาษาจีนได้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.ตรี (ประจำวิทยาเขตสะพานใหม่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.