ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรกลหนัก ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกรควบคุมต้นทุน (Cost Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Contract Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการสนาม (ประจำหน่วยงาน อาคารสำนักงานการไฟฟ้านคร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer) ไม่ระบุ ลำปาง
Total 14 lists.