ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประมาณราคาระบบปรับอากาศ (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการโครงการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนามงานระบบ (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.