ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (Asst. MT) ประจำ โรงพยาบา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขาคลินิกแม่สอด 14,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ประจำแม่สาย 14,500 ขึ้นไป เชียงราย
นักเทคนิคการแพทย์ประจำสาขาคลินิกหนองคาย 14,500 ขึ้นไป หนองคาย
ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายบัญชีการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |