ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างฝ่ายเทคนิคและบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างเทคนิคและบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานการตลาด/การขาย 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.