ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างฝ่ายเทคนิคและบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานการตลาด/การขาย 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
โอเปอเรเตอร์ / ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเอกสาร ส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.