ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 50,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
C#.Net Developer (สัญญาจ้าง 3 เดือน) 35,000 - 43,000 กรุงเทพมหานคร
Technical Supervisor (Lift) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Site Engineer 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ด่วน IT Support (สัญญาจ้าง) 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 111 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |