ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างฝังในเทียน,ช่างฉีดเทียน+แต่งเทียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างขัด 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
คัดพลอย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.