ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ (PM)ฝ่ายก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.