ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคโยธา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล,สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.