ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาล,สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกลฝ่ายควบคุมงาน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศกรฝ่ายควบคุมงานระบบไฟฟ้า (สามัญวิศกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.