ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการโครงการ(เปียงยาง DPRK) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคโยธา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศกรฝ่ายควบคุมงานระบบไฟฟ้า (สามัญวิศกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.