ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประกันภัย 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
(คนพิการ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.