ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 9,000 กรุงเทพมหานคร
(คนพิการ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดรถ 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างยนต์ (สามารถสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้าน) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.