ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย(ลูกค้ารายใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 9,000 กรุงเทพมหานคร
(คนพิการ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.