ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 9,000 กรุงเทพมหานคร
(คนพิการ) 9,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดรถ 9,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.