ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์ข้อมูล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Technical Support 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Technical Product Return 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
After sales (Mobile products) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.