ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จนท.ผลิตสื่อ+ประสานงานโครงการพิเศษ คณะการจัดการธุร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะการจัดการธุรกิจอาหาร(ภาษาอ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |