ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
QC ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเทคนิคตั้งเครื่องตัดซองลามิเนท ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างตัดถุงพลาสติก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 7 lists.