ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานติดรถขนส่ง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานสินค้าพิเศษ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างตัดถุงพลาสติก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 5 lists.