ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรก่อสร้าง Site Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Interior Stylist 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการลแะอัพเดทข้อมูล 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.