ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ช่างซ่อมปั๊มลม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Telesales 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.