ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (บัญชีโรงงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครดิตกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า,ช่างกลโ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน ทอผ้า/ย้อมผ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.