ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย (PC) ด่วนมาก 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Design ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.