ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถคลังสินค้า 11,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน ITGBL Coordinator 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.