ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหนน้าที่สโตร์ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขนส่งสินค้า/ขนย้าย 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน ITGBL Coordinator 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Customer Service Offic... 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Project Executive 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.