ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนคุณภาพ(เวียดนาม) 29,000 - 50,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างค่าตอบแทน(HR) 10,000 - 16,000 นนทบุรี
ผู้จัดการส่วนตัด (Cutting Mrg) 30,000 - 50,000 นนทบุรี
ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Mrg) 30,000 - 50,000 นนทบุรี
ผู้จัดการส่วนคุณภาพ (QM) 30,000 - 50,000 นนทบุรี
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |